GRATIS KURS!

matematikk matte ta 234153s

Gratis kurs ! – Matematikk for foreldre – leksehjelp

Informasjon
Et kurs for foreldre med barn i grunnskolen som trenger å styrke og utvide egne kunnskaper matematikk for bedre å kunne hjelpe sine barn med leksene.

Mål for kurset
Å gi foreldre en repetisjon og styrking av kunnskaper innen matematikk slik at de kan støtte og hjelpe sine barn. Kunnskapene vil kunne gi økt trygghet også i andre situasjoner i arbeid og hverdag.

Innhold:
Repetisjon av sentrale temaer i pensum fra 8.-10 klasse
– Algebra
– Geometri
– Måling
– Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
– Funksjoner

Veksling mellom faglig oppfriskning og pedagogiske tips i forhold til å kunne kommunisere med og forklare eleven. Praktiske øvelser og teori.

Like viktig som det matematikkfaglige er det pedagogiske innholdet i dette kurset. Det innebærer at en må øve seg i å forklare, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Matematikk dreier seg om problemløsing og utforsking med utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og problemer av matematisk art. Målet er å gjøre foreldrene bedre i stand til å være gode leksehjelpere i matematikk for barn i ungdomsskolen.

Timeantall: 24
Kurspris: Gratis
Lærer: Øyvind Lohne

Meld deg på: 33 33 16 60 eller tonsberg@fubvt.no

Vist 48 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder