NÅ SKAL DET AVGJØRES - 17. mai togets retning

  • Si DIN mening!

FREDAG 26. NOVEMBER stemmes det over barnetogets retning.

For to år siden ble det gjort en avstemning på hvilken retning barnetoget på Granly skole skulle gå. Det ble i forbindelse med dette ytret ønske om en ny avstemming etter en prøveordning på 2 år. Nå er disse 2 årene gått og det er tid for en avgjørende avstemming om hvilken vei barnetoget skal gå i fremtiden. Avstemningen som avsluttes fredag 26. november blir avgjørende for hvilken retning 17. mai toget ved Granly skole skal gå i fremtiden.

Si din mening er på Origio. Vi ønsker at alle som ønsker det skal få sagt sin mening. På den måten kan vi få belyst alle sider av et eventuelt skifte av retningen av barnetoget 17 mai ved Granly skole. Hva mener du betyr mest? Er det barnas ønsker? Er det tradisjoner? Er du bekymret for hvordan dagen vil avvikles mht Nasjonalparken, bautaen osv. Skal man ta hensyn til at Granly er den skolekretsen som vokser mest, og da også med flere innflyttere og sammensatte familier i kretsen? osv.

Ordet er ditt, si din mening. For å skrive et innlegg på må registrere deg og være pålogget. Følg link under denne teksten.

Vi håper på engasjement fra dere, og gjør vårt beste for å sikre en så god prosess rundt den kommende avstemningen. Uansett resultat av avstemmingen må vi alle være lojale mot denne.

Med vennlig hilsen
medlemmene i 17. mai gruppen

Olav Tømmerstigen
Jon Klasbu
Beate Flåten
Lars Joakim Tveit
Brita Kristensen
Kristian Hettervik
Bengt Berglund
Birgit Gundersen

Vist 169 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Hei

Jeg lurer på om det er noen som har tenkt på hvem som har stemmerett i denne avstemningen. Er det en stemme pr. barn eller en stemme pr. familie? Har f.eks. vår familie, som har to barn på skolen, to stemmer, eller har vi bare en? Eller er det kanskje slik at begge foreldrene til et barn har en stemme hver?

Eller er det kanskje slik at alle – hvemsomhelst – som møter opp på et allmøte i gymsalen skal ha stemmerett?

Slikt må være krystallklart, og jeg synes ikke det virker som om FAU har tenkt gjennom dette ennå. Det bør dere gjøre. Det er veldig viktig at dette blir gjort skikkelig denne gangen, slik at ingen i ettertid kan kritisere prosessen og kreve en ny runde. Det er på tide å bli ferdig med denne saken.

Jeg foreslår at stemmeretten knyttes opp til hvert enkelt barn på skolen. Ett barn = en stemme. Det blir fort veldig rotete med begrepet “familie”, ettersom mange barn har flere familier. Å gi begge foreldrene til et barn en stemme hver (dvs. ett barn = to stemmer), blir urettferdig for de enslige foreldrene. Og hva skal da skje med de som har to barn på skolen? Skal de da få fire stemmer?

Å arrangere allmøter der alle frammøtte får en stemme hver er ihvertfall det dummeste. Det åpner for at onkler, tanter og besteforeldre eller hvem som helst kan komme og stemme. For hvem fører egentlig kontroll med hvem som kommer på slike møter?

Nei, det ryddigste er ett barn = en stemme. Dere bør lage nummererte stemmesedler med stempel som sendes med hvert enkelt barn hjem, og holde orden på hvem som stemmer og ikke. I tillegg bør dere informere tydelig om valgordningen, slik at det ikke blir noe forvirring.

Uansett: Dette må FAU tenke gjennom og ta klart stilling til. Hvis ikke vil noen klage på gjennomføringen og kreve en ny runde – med rette.

Hilsen Even g. :-)

Hei Even og takk for innspill

Torsdag førstkommende skal 17 mai gruppen møtets igjen, og da er en av sakene på agendaen det du tar opp. Så det passet veldig godt med dine refleksjoner. OG JA, tanken er at dette skal være krystallklart når det skal stremmes.

Det var betryggende å høre, Bengt. Vi snakkes! :-)

Hei,

Veldig mye bra fra Even Gran :o) Skal avstemningen gjøres på en helt riktig måte, så skal ikke antall barn man har på skolen gjelde, det blir feil. Noen har et barn, noen tre o.s.v. Noen har også barn som skal begynne og noen har barn som har gått videre og begynt på ungdomsskolen. Her blir det helt klart for mange urettferdigheter. Men som vi alle vet så har hvert enkelt barn en eller to foresatte og da bør den ene foresatte få en stemmeseddel, uavhengig av antall barn.

Hilsen A.Bjerkan

Jeg synes som sagt en stemme pr. barn er det mest ryddige, så jeg er ikke helt enig med deg Ann-Karin.

Tror det fort kan bli mye surr hvis man skal forholde seg til en stemme pr. “familie” som du foreslår. Grensene her er ikke entydige i mange tilfeller, med halvsøsken som flytter imellom familier f.eks. Tror denne løsningen vil åpne for mye krangling om hva som skal regnes som en “familie” – krangling man vil spare seg hvis man enkelt og greit knytter en stemme til hvert enkelt barn på skolen.

Men det innebærer som du skriver at noen familier vil få to, ja kanskje tre stemmer. Men det synes jeg er rimelig. Har man flere barn på skolen, har man også en sterkere kobling.

Resultatmessig vil dette jevne seg ut. Tviler på om tilhengerne av Borre i snitt har noen flere eller færre barn på skolen enn de som vil gå til Horten.

Hei Even og Ann-Karin

Vi har i gruppa grundig diskutert hvordan det skal stemmes, hvem som skal stemme og ikke minst selve prosessen for innlevering og kvalitetssikring av stemmene. Det jeg kan si pt er at vi snart er i mål med denne diskusjonen og vil informere om resultatet ganske snart her på Origo og i andre kanaler.

Takk for gode innspill begge to. Deres innspill og synspunkter er momenter som har vært med i behandlingen av saken.

Mvh
Bengt –for 17 mai gruppa

Annonse

Nye bilder