Hvordan blir 17. mai om barnteoget går til Kirkebakken eller til Horten?

Det skal nå i høst avgjøres om barnetoget ved Granly Skole skal gå mot Horten eller mot Kirkebakken. I den anledning er det selvsagt viktig at vi kommer ut med så mye informasjon som mulig.

Hvordan vil dagen se ut sånn noenlunde avhengig de ulike retninger, og vil feringen i Nasjonalparken (Borreparken) bestå? La oss ta det siste først: JA feiringen i Nasjonalparken vil bestå.

Med forbehold om at 17. mai komiteen har behov for å justere programmet noe etter at resultatet av avstemningen er klar, får vi ta litt forbehold om. Men her ser dere programmer som representerer de to ulike retningene. PS! dette er tidligere programmer for dagen. Program for 2011 er selvsagt ikke spikret pr nå.

Program ved å gå til Kirkebakken (2008):

Program ved å gå til Horten (2010)

Vist 128 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Håper så mange som mulig kommer med sine eventuelle spørsmål eller innspill her. Ordet er fritt og alle kan si hva de mener slik at vi på dem måten kan opplyse alle foresatte ved Granly Skole på best mulig måte.

Hei igjen

Jeg har fått innspill vedr Borre Sykehjem og de eldre ved togvalget, og som var ønsket inn her som en kommentar. Altså, dette er innspill som er kommet pr tlf til meg.

1) Hva med de gamle på Borre Sykehjem på 17 mai?
Om valget faller på på Kirkebakken eller Horten så vil det bli opp til 17. komiteen å sørge for program og gjennomføring. Men som i programmet for 2008 (over) så er det lagt inn besøk på Borre Sykehjem. Et innspill som er kommet vedrørende tidligere avvikling av besøket der i 2008 er at det er relativt trangt i bakgården til sykehjemmet. Og man skal være klar over at Granly Skole vokser og nå har 430 elever.

Om valget faller på Horten så er det kommet inn forslag om å la et klassetrinn dra ut på morgenen på 17. mai og synge, eventuelt stille opp 16. mai med tale og underholdning.

Hvordan det 100% vil se ut vil planlegges da resultatet av avstemningen foreligger den 26. november.

Det som uansett er veldig positivt er at foresatte ved Granly Skole engasjerer seg i spørsmålet sammen med barna og vil bidra til gode løsninger for de ved Borre Sykehjem.

/Bengt

Annonse

Nye bilder