En varig løsning

17. mai gruppa forventer at høstens avstemning om 17. mai togets retning skaper ro og en varig løsning. Etter at barnetoget de to siste årene har gått i retning sentrum, bør de fleste ha skaffet – eller hatt muligheten til å skaffe – seg erfaring med å gå i begge retninger. Og dermed mulighet til å gjøre seg opp en mening basert på reelle erfaringer for retningen, samt videre følger for dagen. Se også de siste gjennomførte programmer for dagen annet sted her på Origo.

Skulle noen likevel ønske å ta opp togets retning til ny vurdering, har dette også vært diskutert i gruppa. Vi kan ikke legge noen begrensninger for hva fremtidige foreldre eller FAU’er ønsker å ta opp eller beslutte, men vil oppfordre fremtidige FAU’er til å vurdere følgende om saken kommer opp igjen:

  • Saken tas ikke opp til ny vurdering på minimum 5-10 år. Høstens avstemning må skape ro og en forutsigbarhet for 17.mai komiteens arbeid, barna og lokalmiljøet.
  • Det må være et ønske fra mange om saken skal tas opp til ny vurdering.
  • Det kan vurderes å innføre 2/3 flertall for å SNU retningen (bort fra den retningen som blir vedtatt nå). Siden alle stemmeberettigede i teorien er byttet ut hvert 7. år, sikrer dette i større grad at resultatet ikke er basert på en ”tilfeldig” sammensetning av foreldre.


Godt valg!


Med vennlig hilsen 17. mai gruppa

Vist 71 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder