Viser arkivet for august, 2010

Dette er medlemmene i 17 mai gruppen

Medlemmen som utgjør 17 mai gruppen og som da skal sørge for en demokratisk og god prosess reltatert til 17 mai togets retning ved Granly Skole er følgende:

- Kristian Hettervik
- Brita Kristensen
- Jon Klasbu
- Birgit Gundersen
- Lars Joakim Tveit
- Olav Tømmerstigen
- Bente Flåten
- Bengt Berglund

Gruppen hadde allerede møte i juni for å komme raskt i gang. Neste møte er 19 august, og har du innspill så ta kontakt med en av deltagerne i gruppen.