Viser arkivet for stikkord 17mai

HUSKE Å STEMME - FRISTEN ER I MORGEN

Hei
I morgen fredag 26 november er det aller siste frist for å levere stemmeseddel til kontaktlærer vedrørende 17. mai togets retning for Granly Skole. Vi i 17. mai gruppa vil i morgen kveld telle opp stemmene for så å publisere resultatet her på Origo.

STEM NÅ.

NÅ SKAL DET AVGJØRES - 17. mai togets retning

  • Si DIN mening!

FREDAG 26. NOVEMBER stemmes det over barnetogets retning.

For to år siden ble det gjort en avstemning på hvilken retning barnetoget på Granly skole skulle gå. Det ble i forbindelse med dette ytret ønske om en ny avstemming etter en prøveordning på 2 år. Nå er disse 2 årene gått og det er tid for en avgjørende avstemming om hvilken vei barnetoget skal gå i fremtiden. Avstemningen som avsluttes fredag 26. november blir avgjørende for hvilken retning 17. mai toget ved Granly skole skal gå i fremtiden.

Si din mening er på Origio. Vi ønsker at alle som ønsker det skal få sagt sin mening. På den måten kan vi få belyst alle sider av et eventuelt skifte av retningen av barnetoget 17 mai ved Granly skole. Hva mener du betyr mest? Er det barnas ønsker? Er det tradisjoner? Er du bekymret for hvordan dagen vil avvikles mht Nasjonalparken, bautaen osv. Skal man ta hensyn til at Granly er den skolekretsen som vokser mest, og da også med flere innflyttere og sammensatte familier i kretsen? osv.

Ordet er ditt, si din mening. For å skrive et innlegg på må registrere deg og være pålogget. Følg link under denne teksten.

Vi håper på engasjement fra dere, og gjør vårt beste for å sikre en så god prosess rundt den kommende avstemningen. Uansett resultat av avstemmingen må vi alle være lojale mot denne.

Med vennlig hilsen
medlemmene i 17. mai gruppen

Olav Tømmerstigen
Jon Klasbu
Beate Flåten
Lars Joakim Tveit
Brita Kristensen
Kristian Hettervik
Bengt Berglund
Birgit Gundersen

Dette er medlemmene i 17 mai gruppen

Medlemmen som utgjør 17 mai gruppen og som da skal sørge for en demokratisk og god prosess reltatert til 17 mai togets retning ved Granly Skole er følgende:

- Kristian Hettervik
- Brita Kristensen
- Jon Klasbu
- Birgit Gundersen
- Lars Joakim Tveit
- Olav Tømmerstigen
- Bente Flåten
- Bengt Berglund

Gruppen hadde allerede møte i juni for å komme raskt i gang. Neste møte er 19 august, og har du innspill så ta kontakt med en av deltagerne i gruppen.

FAU ønsker medlemmer til 17. mai gruppe

17 mai Granly

FAU har besluttet å opprette en egen gruppe som har til hensikt å ivareta en riktig demokratisk prosess for retning av barnetoget ved Granly Skole på 17 mai.

Bakgrunnen for denne beslutning er tilbakemeldinger om at det ved forrige avstemning om 17. mai togets retning var en noe uklar svarslipp og konsekvensanalyse. Blant annet oppsto det mange bekymringer med hensyn til avviklingen i Nasjonalparken. Vi har nå 2 år som vi har gått til Horten, og denne erfaring vil bringes inn i evalueringen.

Nåværende situasjon hvor vi har en delt foreldregruppe Horten / Borre er uheldig for skolens samhold, samt uholdbart for barna våre. Og det er barna våre vi må ha i tankene når utfordrende problemstillinger skal løses på tvers av ulike ønsker og interesser.

FAU ønsker en situasjon der ”ALLE” klarer å stille seg bak en felles løsning, det er det helt optimale. Videre at det etableres en mer varig løsning enn det som i dag foreligger. FAU ønsker at en slik løsning skal gjelde fra 17. mai 2011. En løsning må derfor være på plass januar/februar 2011.

FAU ønsker derfor å sette sammen en gruppe med foreldrerepresentanter fra begge ”leire”, med en leder som innehar den nødvendige roen for ledelse av gruppen. Det er av avgjørende karakter at gruppen med støtte av FAU representantene bidrar til en riktig og demokratisk prosess som unngår å splitte skolen.

Gruppens MANDAT
Gruppens hovedoppgave er å ivareta en åpen og god prosess for å skape en aksept for et resultat som alle kan leve med for den videre avviklingen av 17. mai toget ved Granly Skole.

Gruppen vil optimalt bestå av ca 7 personer, og FAU vil med dette be de som ønsker å være med i gruppen melde sin interesse til FAU før 29 mai 2010.

FAU stiller med 2-3 representanter i gruppen.

Meld din interesse her: Bengt Berglund: bengt@duplomedia.no eller Kristian Hettervik: krihett@frisurf.no

La rekrutteringen starte :-)

/FAU