Viser arkivet for stikkord 17maitoget

FAU ønsker medlemmer til 17. mai gruppe

17 mai Granly

FAU har besluttet å opprette en egen gruppe som har til hensikt å ivareta en riktig demokratisk prosess for retning av barnetoget ved Granly Skole på 17 mai.

Bakgrunnen for denne beslutning er tilbakemeldinger om at det ved forrige avstemning om 17. mai togets retning var en noe uklar svarslipp og konsekvensanalyse. Blant annet oppsto det mange bekymringer med hensyn til avviklingen i Nasjonalparken. Vi har nå 2 år som vi har gått til Horten, og denne erfaring vil bringes inn i evalueringen.

Nåværende situasjon hvor vi har en delt foreldregruppe Horten / Borre er uheldig for skolens samhold, samt uholdbart for barna våre. Og det er barna våre vi må ha i tankene når utfordrende problemstillinger skal løses på tvers av ulike ønsker og interesser.

FAU ønsker en situasjon der ”ALLE” klarer å stille seg bak en felles løsning, det er det helt optimale. Videre at det etableres en mer varig løsning enn det som i dag foreligger. FAU ønsker at en slik løsning skal gjelde fra 17. mai 2011. En løsning må derfor være på plass januar/februar 2011.

FAU ønsker derfor å sette sammen en gruppe med foreldrerepresentanter fra begge ”leire”, med en leder som innehar den nødvendige roen for ledelse av gruppen. Det er av avgjørende karakter at gruppen med støtte av FAU representantene bidrar til en riktig og demokratisk prosess som unngår å splitte skolen.

Gruppens MANDAT
Gruppens hovedoppgave er å ivareta en åpen og god prosess for å skape en aksept for et resultat som alle kan leve med for den videre avviklingen av 17. mai toget ved Granly Skole.

Gruppen vil optimalt bestå av ca 7 personer, og FAU vil med dette be de som ønsker å være med i gruppen melde sin interesse til FAU før 29 mai 2010.

FAU stiller med 2-3 representanter i gruppen.

Meld din interesse her: Bengt Berglund: bengt@duplomedia.no eller Kristian Hettervik: krihett@frisurf.no

La rekrutteringen starte :-)

/FAU