Nye bilder

Stort flertall - 17. mai toget går til Horten Sentrum

Foreldre og barn ved Granly Skole har talt. De vil at barnetoget ved Granly Skole 17. mai skal gå til Horten Sentrum.

83% (356 elever) av elvene ved Granly Skole har stemt. 70,8% (252) av disse har stemt for Horten Sentrum, mens 29,2% (104) har stemt for Kirkebakken.

HUSKE Å STEMME - FRISTEN ER I MORGEN

Hei

I morgen fredag 26 november er det aller siste frist for å levere stemmeseddel til kontaktlærer vedrørende 17. mai togets retning for Granly Skole. Vi i 17. mai gruppa vil i morgen kveld telle opp stemmene for så å publisere resultatet her på Origo.

En varig løsning

17. mai gruppa forventer at høstens avstemning om 17. mai togets retning skaper ro og en varig løsning. Etter at barnetoget de to siste årene har gått i retning sentrum, bør de fleste ha skaffet – eller hatt muligheten til å skaffe – seg erfaring med å gå i begge retninger. Og dermed mulighet til å gjøre seg opp en mening basert på reelle erfaringer for retningen, samt videre følger for dagen. Se også de siste gjennomførte programmer for dagen annet sted her på Origo.

Les mer…

Hvordan blir 17. mai om barnteoget går til Kirkebakken eller til Horten?

Det skal nå i høst avgjøres om barnetoget ved Granly Skole skal gå mot Horten eller mot Kirkebakken. I den anledning er det selvsagt viktig at vi kommer ut med så mye informasjon som mulig.

Hvordan vil dagen se ut sånn noenlunde avhengig de ulike retninger, og vil feringen i Nasjonalparken (Borreparken) bestå? La oss ta det siste først: JA feiringen i Nasjonalparken vil bestå.

Informasjonsskriv om avstemning om 17. mai togets retning

Kjære foreldre og foresatte ved Granly Skole

Avstemning om 17. mai togets retning

Nytt FAU møte tirsdag 26 oktober

*Velkommen til nytt FAU møte ved Granly skole tirsdag 26.10.10 kl.1800. *

AGENDA:

REFERAT FAU MØTE GRANLY SKOLE, ONSDAG 15.09.10

Ligger nå ute under fanen Tekster over. God lesning.

Skoleårets første FAU møte gjennomført

FAU har gjennomført dette skole årets første FAU møte. Referat fra alle FAU sine møter vil bli lagt ut her på Origo sidene våre. Dere kan da alle sammen komme med innspill, spørsmål, tips & tricks. La oss gjøre denne siden levende og som en del av informasjonsflyten mellom skole, barn og foreldre.

*FAU har mange viktige saker og aktiviteter denne høsten, og vi nevner noen: *

NÅ SKAL DET AVGJØRES - 17. mai togets retning

  • Si DIN mening!

FREDAG 26. NOVEMBER stemmes det over barnetogets retning.

For to år siden ble det gjort en avstemning på hvilken retning barnetoget på Granly skole skulle gå. Det ble i forbindelse med dette ytret ønske om en ny avstemming etter en prøveordning på 2 år. Nå er disse 2 årene gått og det er tid for en avgjørende avstemming om hvilken vei barnetoget skal gå i fremtiden. Avstemningen som avsluttes fredag 26. november blir avgjørende for hvilken retning 17. mai toget ved Granly skole skal gå i fremtiden.

Dette er medlemmene i 17 mai gruppen

Medlemmen som utgjør 17 mai gruppen og som da skal sørge for en demokratisk og god prosess reltatert til 17 mai togets retning ved Granly Skole er følgende:

- Kristian Hettervik

FAU ønsker medlemmer til 17. mai gruppe

17 mai Granly

FAU har besluttet å opprette en egen gruppe som har til hensikt å ivareta en riktig demokratisk prosess for retning av barnetoget ved Granly Skole på 17 mai.

Referat foreldrerådsmøte

Referat fra foreldrerådsmøte for FAU ved Granly mai 2010 ligger nå ute under Tekster over :-)

FAU referater

Referater fra FAU møter finner du under headingen Tekster over. Pr nå ligger det 2 stk referater der.

mvh

Det blir noen år i brakker for barna våre

Brakker2

De 13 midlertidige brakkene ved Granly skole skal utvides med ytterligere 28. Tre klassetrinn flyttes ut av gamleskolen på grunn av fukt og dårlig inneklima.

Visste du at en ungdom på 17 år kan fly et fly alene?

Barneombudet har satt sammen alle rettighetene du har i forhold til hvor gammel du er. Følg linken og du kan kan finne alle barns rettigheter i sin helhet, til venste på siden kan dere laste ned eller få tilsendt en papirversjon.

Burde ikke en slik rettighetsplakat henge i alle klassereom på Granly Skole?

GRATIS KURS!

matematikk matte ta 234153s

Gratis kurs ! – Matematikk for foreldre – leksehjelp

GRANLY FAU

Følges av 13 medlemmer.

FAU ved Granly Skole
Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har derfor rett til medvirkning i skolen. Skolen skal tilrettelegge for at foreldrene kan ivareta dette ansvaret.

Alle foreldrene (Foreldrerådet) velger et arbeidsutvalg, FAU, på sitt årsmøte om våren. FAU skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at foreldre tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Mer om sonen

Origo GRANLY FAU er en sone på Origo. Les mer
Annonse